Archive for April, 2013

SQL Server Management Studio shows result tab that does not match the query

April 22nd, 2013

I couldn't figure out why my SQL Server Management Studio (SMSS) would show results that would not match the query underneath. They all looked like results for sp_who and sp_lock, system stored procedures that can be used for fetching information from SQL Server.

It turns out that, by default, ctrl-1 and ctrl-2 are assigned to run sp_who and sp_lock. Since the shortcuts for switching between PC's on my KVM switch are set to ctr-alt-1 and ctrl-alt-2, I would regularly get this issue without really understanding what was going on.

If you want to get rid of this, simply go to Tools, Options, Keyboard and clear the text for the keys that you accidentally press once in a while.

Posted in Sql | Comments (0)

Hoofdkraan.nl: oude wijn in spamkruiken

April 5th, 2013

[This article is in Dutch. It pertains to a Dutch audience]

Het is een tijd geleden dat ik Nederlandse spam in mijn elektronische brievenbus kreeg. Het is eveneens een tijd geleden dat ik dubieuze aanbiedingen kreeg voor doorstuurpraktijken.

Hoofdkraan.nl is de trieste verantwoordelijke voor het einde van dat tijdperk. Uit naam van Maartje de Vries kreeg ik vandaag een mail met daarin de vraag of ik eenvoudig 20 euro wou verdienen door nog meer mailadressen te verzamelen voor deze spammer.

Hoofdkraan.nl is de nieuwe naam van freelancematch.nl, een bedrijf dat ondertussen blijkbaar niet meer bestaat. De reden waarom is wel duidelijk, aangezien freelancematch.nl herhaaldelijk negatief op het internet is geweest. Helaas heeft niemand daar wat van geleerd. Hieronder enkele links die de algemene teneur weergeven.

Slechte dienstverlening: http://hallo.kvk.nl/hallo/marketing/klanten_werven/f/144055/t/12439.aspx
Slechte dienstverlening: http://www.linkedin.com/groups/Wie-heeft-er-ervaring-met-929747.S.46446302
Slechte privacy en security: https://www.security.nl/artikel/37645/1/FreelanceMatch.nl_lekt_gegevens_10.000_freelancers.html

Wat nog meer op bizarre praktijken duidt is dat het telefoonnummer van het bedrijf niet in de spam-mail is opgenomen. Dat bewijst dat ze verwachten dat mensen niet blij gaan zijn en een extra buffer inbouwen om contact te vermoeilijken. Daarnaast blijkt dat het postadres in Amsterdam zit maar het telefoonnummer wat bij het bedrijf zit begint dan weer met 030 en dat zou er op duiden dat het bedrijf in Utrecht zit. Daarnaast zijn op de homepage een verzameling van logo's van kranten en tijdschriften te vinden, waardoor Hoofdkraan.nl de indruk wil wekken dat ze een "bonafide" partij zijn die gelinkt is aan uitgeverijen, maar niets is minder waar.

Heeft u zelf ook ongevraagd mail ontvangen van hoofdkraan.nl en wenst u deze spam stop te zetten? Rapporteer het bericht dan ook bij spamcop: http://www.spamcop.net/sc en bij de OPTA: https://www.spamklacht.nl/

Posted in Selfish | Comments (1)

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline